DIBINĀTA

1938

STUDENTI

5 000+

VEIDS

PUBLISKĀ

par koledžu

Zinātnes un Tehnoloģiju Universitāte ir vienīgā lauksaimniecības augstākās izglītības iestāde Latvijā, kuras mērķis ir: veicināt lauku attīstības intelektuālo potenciālu lauksaimniecībā; mudināt jauniešus iegūt augstāko akadēmisko un profesionālo izglītību; izstrādāt pētījumus; veicināt kultūras attīstību; pētīt, uzturēt un pilnveidot iegūto no latviešu tautas pieredzi un nodot to nākamajām paaudzēm

Misija

Attīstīt konkurētspējīgu intelektuālo kapitālu, pamatojoties uz izcilību pētniecībā, pētījumu rezultātu pielietošanu, augstu izglītības kvalitāti un efektīvu universitātes vadību

Vīzija

Universitāte ir viena no vadošajām zinātnes un tehnoloģiju universitātēm Baltijas jūras reģionā, kas specializējas ilgtspējīgā dabas resursu izmantošanā, lai uzlabotu sabiedrības dzīves kvalitāti

Misija

Vīzija

Attīstīt konkurētspējīgu intelektuālo kapitālu, pamatojoties uz izcilību pētniecībā, pētījumu rezultātu pielietošanu, augstu izglītības kvalitāti un efektīvu universitātes vadību
Universitāte ir viena no vadošajām zinātnes un tehnoloģiju universitātēm Baltijas jūras reģionā, kas specializējas ilgtspējīgā dabas resursu izmantošanā, lai uzlabotu sabiedrības dzīves kvalitāti

Studiju maksa

Mācību maksa un maksa (gadā) var ietvert papildu maksas, veselības apdrošināšanu, studenta apliecību, aktivitāšu maksas, izglītības tehnoloģiju, kooperācijas maksu, un dažām programmām ir arī noteiktas maksas.

2000-4000€

Uz vienu semestri

2-5 gadiem

Studiju ilgums

ANGĻU

Valoda

Studiju programmas

PROGRAMMAS

27+

personāls

400+

fakultātēm

6

Lūdzu, norādiet visu nepieciešamo informāciju un kursu pieejamību pa tālruni:

Kāds ir jūsu angļu
valodas līmenis?
Bakalaurs
Ilgtspējīga lauksaimniecība (3 gadi – pilna laika)
Ilgtspējīga mežsaimniecība (4 gadi – pilna laika)
Biosistēmu iekārtas un tehnoloģijas (3 gadi – pilna laika)
Ekonomika (4 gadi – pilna laika)
Datorvadība un datorzinātnes (4 gadi — pilna laika)
Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai (4 gadi – pilna laika)
Organizāciju un valsts pārvaldes socioloģija (3 gadi – pilna laika)
Ainavu arhitektūra un plānošana (3,5 gadi – pilna laika)
Pārtikas kvalitāte un inovācijas (4 gadi — pilna laika)
Meistars
Informācijas tehnoloģijas (2 gadi — pilna laika)
Lauksaimniecības inženierzinātnes (2 gadi – pilna laika)
Pārtikas zinātne (2 gadi – pilna laika)
Uzņēmējdarbības vadība (1,5 gadi — pilna laika)
Organizāciju un valsts pārvaldes socioloģija (2 gadi – pilna laika)
Ainavu arhitektūra un plānošana (2 gadi – pilna laika)
Lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumu vadība (2 gadi — pilna laika)
Doktorantūra
Lauksaimniecības inženierzinātnes (3 gadi – pilna laika)
Agrārā un reģionālā ekonomika (3 gadi – pilna laika)
Pārtikas zinātne (3 gadi – pilna laika)
Ainavu arhitektūra (3 gadi – pilna laika)
Vides inženierzinātnes (3 gadi — pilna laika)
Būvinženierzinātnes (3 gadi – pilna laika)
Koksnes materiāli un tehnoloģijas (3 gadi – pilna laika)
Informācijas tehnoloģijas (3 gadi – pilna laika)
Veterinārmedicīna (6 gadi – pilna laika)
Lauksaimniecība (3 gadi – pilna laika, 4 gadi – nepilna laika)

Koledžas galerija

KONTAKTI

KONTAKTI

MŪSU ADRESE

Lielā iela 2, Jelgava,
LV-3001, Latvija

KONTAKTINFORMĀCIJA

+371 630 056 84
foreign@lbtu.lv